יום ב', יא’ באב תשע”ח
דף הבית מרחבי כיתות תחומי דעת חדר מורים יצירת קשר

מדיניותנו החינוכית מושתת ומעוגנת במשנת החמ"ד, הפועלת לעיצוב אורח חיים והתנהגות דתית על פי רוח ההלכה ומסורת חז"ל. מדיניות החותרת לכך שמורינו יהוו דוגמא ומופת לתלמידינו בהליכותיהם ובאורח חייהם. הציונות כחלק עיקרי בחיי היום יום, היא רעיון המשולב בכל ענפי החינוך והלמידה בבית הספר בבחינת תורה עם דרך ארץ. מטרתנו היא לטפח בתלמידינו היקרים חשיבה מוסרית תוך הפנמת ערכי התורה והיהדות, לצד ערכים אוניברסאליים על מנת שיהפכו כבוגרים לאזרחים התורמים לחברה. נשאף להקנות לתלמידינו את היכולת ליזום וליטול אחריות לתוצאות מעשיהם. אורח החיים בבית הספר יהיה מושתת על מספר עקרונות חשובים: בבית ספרנו התלמיד הוא המרכז. כל תלמיד זוכה ליחס אישי בהתאם לכישרונו ולאישיותו. אנו משתדלים לסייע לכל תלמיד למצות את היכולת הגלומה בו. בית הספר מעודד תקשורת גלויה, פתוחה וסובלנית בין התלמידים לחבריהם, בין התלמידים לצוות המורים ובין הצוות להורי בית הספר הן במישור הרשמי והן במישור הבלתי רשמי. בית הספר מעודד מעורבות ושותפות של התלמידים וההורים בחיי היומיום של בית הספר ומסייע לתלמידים בפעילויות שונות אותן הם מארגנים. בית הספר מעודד ופתוח ליוזמות מצד התלמידים. בתקופה בה אנו חיים ובסביבה בה אנו פועלים המדיה התקשורתית ומערך המחשוב המקומי והגלובלי מהווים חלק בלתי נפרד ממערך חיינו. בית הספר דואג לשילוב נכון של תלמידנו בחיים במאה ה-21 ויכשירם להכרה, התמצאות ושימוש בתחום המחשוב. בית הספר רואה בתקשוב כלי עזר חשוב היכול לתרום למערך הלמידה, להנגיש מרחבי מידע עצומים, לפתח יכולת חשיבה והתמצאות במרחב ולהקנות מיומנויות רבות לתלמידים, מיומנויות אשר כבר בהווה ובוודאי בעתיד מחויבי המציאות. בשנה"ל תשע"ה, בית הספר יחרוט על דגלו את נושא המנהיגות, כייחודיות בית ספרית. בית הספר יעסוק בסוגיות חברתיות, מנהיגות צעירה, מנהיגות ציבורית, זכויות הפרט, זכויות הכלל וזכויות הילד. כמו כן נלמד על דמויות מופת בהיסטוריה של העם ונדון בסוגיות מנהיגותיות. מטרתינו לפתח אצל התלמידים תכונות אישיות, ללמוד לבקר את סביבתם, לרכוש כלים בהם יוכלו לבטא את עצמם ולהעשיר את עולמם הפנימי, להבין את הסביבה בה הם חיים וללמוד כיצד להפוך לאזרחים מובילים ותורמים בחברה ולחברה. כל תלמיד זוכה ליחס אישי בהתאם לכישרונו ולאישיותו.אנו משתדלים לסייע לכל תלמיד למצות את היכולת הגלומה בו. בית הספר מעודד תקשורת גלויה, פתוחה, סבלנית וסובלנית בין התלמידים לחבריהם, בין התלמידים לצוות המורים ובין הצוות להורי בית הספר הן במישור הרשמי והן במישור הבלתי רשמי. בית הספר מעודד מעורבות ושותפות של התלמידים בחיי היום יום של בית הספר ומסייע לתלמידים בפעילויות שונות אותן הם מארגנים ופתוח ליוזמות מצד התלמידים. .