יום א', ח’ באלול תשע”ח
דף הבית מרחבי כיתות תחומי דעת חדר מורים יצירת קשר
1. מי היה הרב של רבי שמעון בר יוחאי?2. כמה זמן היה רבי שמעון בר יוחאי ובנו מערה?3. מיהו האדם שרבי עקיבא חשבו למלך המשיח?4. כשרשב"י ובנו יצאו מהמערה הם ראו אדם רץ א. באיזה יום בשבוע היה המקרה?ב. מה החזיק הזקן בידו?